προμελέτη - μελέτη

άδεια - τοπογραφικό

μελέτες εφαρμογής


    

    

Πρόκειται για τα πιο ευρέως διαδεδομένα έργα πολιτικού μηχανικού, γι' αυτό και θα σταθούμε μόνον λίγο στα θέματα της προμελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Επειδή στην επιστήμη μας αλλά και στην τέχνη της εφαρμογής δεν υπάρχουν σχεδόν ποτέ μονοσήμαντες επιλογές , είναι κρίσιμο για τις ορθότερες των επιλογών , τόσο σε φάση προμελέτης ενός έργου, όσο και στην κρισιμότατη μελέτη εφαρμογής , ως προϊόν της οριστικής μελέτης ενός σχεδίου , να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά μια δέσμη παραμέτρων ,προϊόν πολύχρονης εμπειρίας και άρτιας επιστημονικής κατάρτισης. Έτσι είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό κλάσμα ποιότητας - κατασκευαστικών εξόδων. Λεπτομερείς κατασκευαστικές οδηγίες στους τεχνικούς και επισταμένη επίβλεψη ορθής εφαρμογής τους , εξασφαλίζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε επίσης