Σύμβουλος Έργου 

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού, Μελέτης και Επίβλεψης Έργου, καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε μια πληθώρα μεγάλων και σύνθετων έργων, στους τομείς Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ενέργειας και Οργάνωσης Παραγωγής.

Δείτε επίσης

Εξοικονομώ κατ'οίκον 

Πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ "Εξοικονομώ κατ' οίκον"

Βεβαίωση Μηχανικού Ν4014/2011 

Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 

Τακτοποιήσεις - Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων.