Επίβλεψη 

Η επίβλεψη μιας κατασκευής αποτελεί πρακτικά την ορθή εφαρμογή της μελέτης.

Αυτή η πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής των προβλεπομένων από μία εγκεκριμένη μελέτη γίνεται αποκλειστικά από πολιτικό μηχανικό είτε ανά στάδιο αποπεράτωσης εργασιών της κάθε υπεργολαβίας, είτε από αρχής μέχρι τέλους της κατασκευής κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.

Οπωσδήποτε η επίβλεψη γίνεται επίμονα και διεξοδικά για την ολοκλήρωση ενός ποιοτικού έργου. Η παρουσία μας στο εργοτάξιο είναι συνεχής και παραγωγική για την οργάνωση και επιτάχυνση του έργου.

Δείτε επίσης

  

Διεξαγωγή παράλληλων μελετών (όπως πχ γεωτεχνική μελέτη) , με επίβλεψη ορθής εφαρμογής της πριν την έναρξη της επίβλεψης της στατικής μελέτης του κτιρίου.