Μόνωση

Το κεφάλαιο "μόνωση" αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της υπόθεσης "ελληνικό κτίριο". Αυτό κυρίως παρατηρείται για τρεις λόγους:
Ο πρώτος έχει να κάνει με την στρεβλή ελληνική αγορά εργασίας , όπου η ειδικευμένη εκπαίδευση απουσιάζει σχεδόν παντελώς από παρά πολλούς που εμφανίζονται σ' αυτή την αγορά ως επαγγελματίες του χώρου της μόνωσης κτιρίων.
Δεύτερος λόγος είναι σαφώς ο ανταγωνισμός σε μια αγορά χωρίς κανόνες και αποσπασματικές προδιαγραφές , γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αμφίβολης, στην καλύτερη περίπτωση, ή και κάκιστης ποιότητας υλικά εφαρμογής. Οι δύο παραπάνω λόγοι είναι η αιτία για την συντριπτική πλειονότητα των παθογενειών των κτιρίων , από άποψη λειτουργικότητας και θερμομονωτικής θωράκισης.
Αν σε αυτά προστεθεί και ένας τρίτος λόγος , ο οποίος έχει να κάνει με την σχεδόν παντελή έλλειψη υποστήριξης της εφαρμογής της μόνωσης σε βάθος χρόνου (περιοδικός σχολαστικός έλεγχος, αποκατάσταση αστοχιών κλπ) , συμπληρώνεται η εικόνα των "άρρωστων" ελληνικών κτιρίων (κατά πλειοψηφία).

Η λύση για την προαναφερθείσα κατάσταση είναι αναμφίβολα η συνεργασία με εταιρείες ειδικευμένες στη μόνωση (δώματος, στέγης, εξωτερικής τοιχοποιίας-θερμοπρόσοψη , υδατοστεγανότητα χώρων) , με παρουσία επιτυχή στην αγορά επί σειρά ετών, οι οποίες να εφαρμόζουν αναγνωρισμένες διεθνώς τεχνικές μόνωσης, με πιστοποιημένα , από διεθνείς οργανισμούς, υλικά με καλά καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό το σκοπό.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί και η οικονομική πλευρά του ζητήματος, η οποία γίνεται προσπάθεια πάντα να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας , ωστόσο βασικό κριτήριο για εμάς αποτελεί η σχέσης τιμής / ποιότητας και φυσικά η μετά την παράδοση του έργου υποστήριξη [after sales services] ( εγγυήσεις , ασφαλιστήρια συμβόλαια).Θερμοπρόσοψη (γερμανικά)

  

Δείτε επίσης

Μόνωση συμβατικού δώματος.(copyright krimatoglou SA)

Η κλασσική ή συμβατική μόνωση ενός δώματος που είναι και πιο συνηθισμένη στην Ελλάδα είναι αυτή στην οποία η θερμομόνωση βρίσκεται κάτω από τη στρώση στεγανοποίησης. Η στεγανοποίηση γίνεται τις περισσότερες φορές με ένα ασφαλτόπανο που σαν τελική στρώση είναι εκτεθειμένο στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Μόνωση ανεστραμμένου δώματος
ανεστραμμένη μόνωση

Η ανεστραμμένη μόνωση έχει το αντίθετο concept. Εδώ η στεγανοποίηση βρίσκεται κάτω από τη θερμομόνωση και βεβαίως είναι σαφώς πιο προστατευμένη σε σχέση με τη συμβατική μόνωση.(copyright macon SA)

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση Υπογείου Εσωτερικά.
(copyright krimatoglou SA)